Domů Novinky Žhavá novinka První společný výlet

PostHeaderIcon První společný výlet

PRVNÍ SPOLE?NÝ VÝLET!Práv? jsme se vrátili z prvního spole?ného výletu - procházkou Šenovem. Po?así nám bohužel p?íliš nep?álo a tak nám naši šikovní pr?vodci trasu pružn? zkrátili a p?izp?sobili situaci.

Po menších zmatcích a komplikacích s dopravou (jako vždy, povzdychli si jist? zú?astn?ní) jsme se sešli v hojném po?tu asi 70 d?tí, 8 senior? a p?íslušného po?tu vedoucích a organizátor? na malém nám?stí?ku naproti šenovské ZŠ, kde nás p?ivítali vedoucí šenovského týmu paní M.Valová a ?editelka ZŠ Šenov paní Nad?žda Pavlisková. Šenovský tým nás pak provedl trasou kolem pomníku padlým, ZUŠ a parkem až ke kostelu Proz?etelnosti Boží a staré škole. Na každé zastávce m?ly šikovné šenovské d?ti p?ipraven výklad a dokonce i úkoly a "kešku" pro návšt?vníky své obce, v kostele nám pak p?ipravili p?ekvapení v podob? odborného výkladu ?editelky místního muzea paní Simony Slavíkové a návšt?vy jinak ve?ejnosti nep?ístupné orato?e.

D?kujeme hostitel?m i host?m a t?šíme se na další výlet - ve ?tvrtek 6.5. vyrážíme ve 14.30 od václavovické ZŠ sm?r Ryninka.


Napište své názory na výlety i celý projekt fórum CDK.

Aktualizováno (Neděle, 09 Květen 2010 12:19)

 
11.jpg
Anketa
Používáte GPS navigaci ?
 
Přihlášení
Banner